www.mlodzi.org.pl

Bezpieczeństwo w obliczu wybuchu

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

https:Grupa RiskCon jest sztabem specjalistów w zakresie skrupulatnej oceny ryzyka wybuchu. Jedną z domen naszej działalności, jest tworzenie szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przygotowywanych pod kątem konkretnego obiektu. Jednocześnie, gwarantujemy, iż wszystkie tworzone przez nas normy zostają oparte o obowiązujące ustawy oraz przepisy prawa. Zachęcamy do wnikliwej lektury oraz do skontaktowania się z nami w celu uzgodnienia procedury tworzenia dokumentu. Gwarantujemy obecność najlepszych fachowców.