www.mlodzi.org.pl

Zimmerman Sp. K. - postępowania naprawcze

Restrukturyzacja firmy

https:Innymi słowy jest to gwałtowna zmiana w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa, która ma na celu przekazanie na rynek sygnału o wzroście wartości podmiotu gospodarczego. Restrukturyzacja może być podyktowana potrzebą wzrostu konkurencyjności, przeobrażenia firmy, czy też zbyt dużych kosztów produkcji. Kancelaria Zimmerman Sp. K. oferuje swoim klientom doradztwo prawne w zakresie tej procedury. Podpowiemy jakich instrumentów użyć by nie narazić wierzycieli na szwank, oraz jak stworzyć firmie najlepsze warunki do nowego startu.