www.mlodzi.org.pl

Badania nad zapyleniem powietrza w miejscu pracy

Laboratorium środowiskowe

https:Wykonujemy profesjonalne pomiary w przestrzeni pracowniczej. Nasze laboratorium środowiskowe specjalizuje się w wykonywaniu badań obejmujących takie zagadnienia, jak zapylenie powietrza, obecność substancji organicznych lub nieorganicznych, hałas czy poziom oświetlenia. Prowadzimy współpracę z wieloma ośrodkami oraz jednostkami naukowymi, uzyskując w ten sposób wysoki poziom merytoryczny podejmowanych działań. Zajmujemy się ponadto identyfikacją zagrożeń, a także dokonujemy oceny ryzyka zawodowego.