www.mlodzi.org.pl

Sporządzanie dokumentacji BHP

oceny ryzyka zawodowego

https:Identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy na określonym stanowisku to jeden z kluczowych elementów dokumentacji BHP, z którym musi zapoznać się każda zatrudniona w firmie osoba. Dla naszych klientów nie tylko dokonujemy oceny ryzyka zawodowego, ale również przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia, zajmujemy się opracowaniem instrukcji pożarowych i uczestniczymy w dochodzeniach powypadkowych. Zapewniamy także reprezentację na wypadek audytów i kontroli ze strony organów administracyjnych.