www.mlodzi.org.pl

Diagnostyka czerniaka złośliwego

Wideodermatoskopia

https:W diagnostyce czerniaka złośliwego stosowana jest wideodermatoskopia. Jest to nieinwazyjna metoda, która pozwala odróżnić zmiany barwnikowe od niebarwnikowych. Badanie jest bezbolesne i trwa około kilkanaście minut. Do jego przeprowadzenia lekarz wykorzystuje specjalne urządzenie wyposażone w kamerę, za pomocą której obraz przekazywany jest do komputera. Każdy pacjent może poddać się badaniu, jednak jest ono w szczególności zalecane osobom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka skóry.