www.mlodzi.org.pl

Rachunkowość międzynarodowa

faktoring dla firm transportowych

https:Jak wyeliminować ryzyko wynikające z transakcji międzynarodowych? Najlepiej zlecić usługi buchalteryjne profesjonalnemu doradcy rachunkowemu. Faktoring dla firm transportowych polega na wykupie należności kontrahenta przez zewnętrzny podmiot. Tego typu działanie poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, gdyż otrzymuje ono wysokie zaliczki od usługodawcy. Zmniejsza się niebezpieczeństwo transakcji związane ze zmianami kursów walut czy niewypłacalnością kontrahenta. Nasza spółka gwarantuje pełną dyskrecję świadczonych usług, szybkie i nieszablonowe działanie oraz pełną odpowiedzialność za każdy projekt.