www.mlodzi.org.pl

Kurs na pilota wycieczek

Przewodnik Świętokrzyski

https:Agencja turystyki oferuje kurs na pilota wycieczek po regionie związanym z Łysą Górą. Jako przewodnik świętokrzyski, uczestnik kursu ma szansę oprowadzać turystów i zdobyć wiedzę na temat regionu. Kurs trwa 250 godzin, po których uzyskuje się uprawnienia pilota, co umożliwia pracę zarobkową jako opiekun grup zorganizowanych. Pilot jest odpowiedzialny za przekazanie wiedzy o historii regionu jak i za zaciekawienie i poprowadzenie podróżników. Kurs dostarcza wiedzy i technik niezbędnych w pracy opiekuna wycieczek.