www.mlodzi.org.pl

Usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

analiza stanu bhp

futura-bhp.comFirma oferuje usługi związane z bezpieczeństwem i higieną w miejscu wykonywanej pracy. Taka analiza stanu BHP jest ważna dla pracodawcy, który, jeśli miałby sprawdzać sam siebie, mógłby po prostu nie zauważyć pewnych niedociągnięć lub zagrożeń na jakie jest narażony pracownik. Dzięki skorzystaniu z usług firmy ma natomiast pewność, że miejsce pracy jest zgodne z panującym prawem i że spełnia wszystkie wytyczne, również te z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Możliwa jest stała współpraca z firmą, lub jednorazowe zlecenie sprawdzenia warunków bezpieczeństwa.