www.mlodzi.org.pl

Sprawy rozwodowe

Kancelaria Prawa Rodzinnego

https:Adwokat świadczy pomoc w przypadku nieporozumień między krewnymi. Są to takie sytuacje jak rozwód i unieważnienie małżeństwa, roszczenia alimentacyjne, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, postępowania w sprawach nieletnich, ustalenie ojcostwa oraz inne sytuacje. Kancelaria Prawa Rodzinnego udziela porad, reprezentuje klientów przed sądem i pomaga im sporządzać wszystkie dokumenty niezbędne do postępowania procesowego. Istnieje możliwość obsługi w języku angielskim oraz wsparcia ze strony tłumacza przysięgłego.