www.mlodzi.org.pl

Roszczenie ubezpieczyciela wobec sprawcy

Regres

https:Znalazłeś się w trudnej sytuacji z powodu szkody, co więcej ubezpieczyciel wysuwa wobec Ciebie żądania zwrotu kosztów? To regres ubezpieczeniowy. Najprawdopodobniej stałeś się podmiotem działania finansowego mającego na celu pociągnięcie do odpowiedzialności majątkowej za wyrządzone zniszczenie. Dowiedz się, co to znaczy i w jaki sposób uchronić się przed tego typu trudnościami w przyszłości. Pamiętaj - tego typu roszczenia mogą również stanowić dla Ciebie ubezpieczeniowe wsparcie. Ma to miejsce szczególności, gdy szkoda powstała na skutek działania osoby trzeciej.