www.mlodzi.org.pl

Komornik sądowy Warszawa Wola

Komornik

https:Komornik Warszawa-Wola zaprasza do kancelarii. Duże doświadczenie wykwalifikowanego personelu oraz fachowa wiedza, to z pewnością jej największe atuty. Jeśli chodzi, o prowadzony przez firmę usługa komornicza, można określić go, jako działalność finansową, polegającą na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych poszczególnych przedsiębiorstw (pochodzących z umów o dostawę towaru, o dzieło, czy roboty budowlane). Firma sporządza wówczas tzw. umowę factoringową, na którą składa się faktorant - klient, kontrahent (tzw, dłużnik factoringowy) oraz dana firma.