www.mlodzi.org.pl

Odbiór odpadów przemysłowych

Utylizacja odpadów przemysłowych

https:W miastach stoją już specjalne kontenery na każdy rodzaj odpadów. Można więc ze spokojem sortować odpady. A przy pomocy firmy AP-Logic także i utylizacja odpadów przemysłowych może odbywać się w naszym kraju. Zduńska Wola zainwestowała w kontenerach w całym mieście, aby każdy mógł się przyczyniać do zmniejszenia zagrożenia środowiska zanieczyszczeniem oraz wyczerpaniem źródeł. Dobry początek to sortowanie i utylizacja odpadów przemysłowych. Kontenery są na szkło (kolorowe oraz białe), a także na papier i plastik.